FÖRENINGEN ALEXANDRIAS VÄNNER i Göteborg

 

Verksamhetsberättelse för året 2010

 

Styrelsen i Alexandrias vänner

 

Ordförande:                                                                     Annica Dahlström

V. ordförande:                                               Hans Nyman

Sekreterare:                                                                      Ingrid Gunberg

Kassör:                                                          Björn Hedberg

Ledamot,  programansvarig:          Robin Hägg

Ledamot:                                                      Hans Kristian Simensen

Ledamot, suppl.:                                            Cecilia Wigström                         

Ledamot, suppl.:                                            Essam El-Naggar

Web-ansvarig, adjungerad:             Lars G. Olsson

Revisor:                                                         Bengt Holmén, 

Revisor suppl.:                                               Sören Rydén

Valberedning:                                Sune Persson

 

Föreningen har under verksamhetsåret 2008 hållit följande möten:

 

Våren 2010

 

28 januari, prof. Sture Linnér

    “DET ANTIKA BIBLIOTEKET I ALEXANDRIA OCH DESS BETYDELSE FÖR VÄSTERLANDETS KULTUR OCH BILDNING”

Lokal: Humanisten, Renströmsgatan 6, Stora Hörsalen

 

25 februari ÅRSMÖTE samt föreläsning av Hamdy Hassan:

     ”ISLAM, ARABISMEN OCH DEN EGYPTISKA NATIONELLA IDENTITETEN ” 

Lokal; Gamla Hovrätten, Olof Wijksgatan 6, 2 tr., sal T307

 

18 mars, Martin Sandström: “MITT ÅR VID ANAFORA, EN KOPTISK KOMMUNITET I ÖKNEN”

Lokal: Gamla Hovrätten, Olof Wijksgatan 6, 2 tr., sal T307

 

15 april, Ulf Tebelius, Hans Kristian Simensen, Hans Nyman och Annica Dahlström berättar om SCANCOMS ENGAGEMANG MED BL.A. NOBELSEKTIONEN VID ALEX-BIBLIOTEKET

Lokal: Gamla Hovrätten, Olof Wijksgatan 6, 2 tr., sal T307

 

14 juni, kl. 18 vandring i Botaniska Trädgården och föreläsning i Restaurangen av Ambassadör Birgitta Holst Alani, ny CHEF FÖR SVENSKA INSTITUTET I ALEXANDRIA

 

Hösten 2010:

 

21 september, Allan Garellick: ”VEM SKREV BIBELN?”

Lokal:  Sal T307, 2 tr. Olof Wijksgatan 6, (Gamla Hovrätten),

 

25 oktober, Dr. Peter Borenstein, ”DET JUDISKA  SAMHÄLLET I ALEXANDRIA”

Lokal:  Sal T307, 2 tr. Olof Wijksgatan 6, (Gamla Hovrätten),

 

16 november, Maria Nilsson, “DROTTNING ARSINOEs II KRONA”

Lokal:  Sal T307, 2 tr. Olof Wijksgatan 6, (Gamla Hovrätten),

 

Årsmöte                                      2010.02.25

 

Styrelsemöten                             2010.02.15

                                      2010.11.30                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Övriga händelser av intresse under året 2010:

 

A) Den 25 mars avled Prof. Sture Linnér plötsligt. Han var helt frisk och skulle gå ett ärende, men föll död ner på gatan, sannolikt hjärtdöd. Hans begravning den 13 maj ägde rum i Hedvid Eleonora kyrka i Stockholm och bevistades av en stor mängd högt uppsatta politiker och akademiker. FAV  representerades av Ordf. Annica Dahlström och Hans Kristian Simensen. FAV donerade till Hjärnfonden 500:- till minne av Sture Linnér, samt till Sture Linnérs stipendiefond vid Ateninstitutets Vänner samma summa. Föreningen har erhållit tackbrev från Sture Linnérs anhöriga.

 

B) IFLA, den internationella organisationen för bibliotek och bibliotekarier hölls i Göteborg i augusti. Dr. Serageldin var inviterad att tala om biblioteket i Alexandria. I samband med detta besök hade chefen för BibAlex uttryck ett önskemål att få träffa FAVs medlemmar. Trots semestertider slöt 17 medlemmar upp till en middag för Serageldin på Plaza den 12 augusti. Tack vare tillmötesgående från Agneta Olsson, chefsbibliotekarie för Universitetsbiblioteket, fick vi ställa upp en “pull-up screen” på engelska (tillverkad av Hans Nyman), samt kunde dela ut våra broschyrer om FAV på både engelska och svenska.

 

C) Bokmässan i Göteborg hösten 2010 hade som tema Afrika. Serageldin var inviterad igen, och hans föredrag om biblioteket, engagerande som alltid, videofilmades av Hans Nyman. Även här kunde poster och broschyrer exponeras.

 

D) Ett samarbete med Rotary påbörjades under bokmässan där projektet “Be Curious!” presenterades av Hans Nyman. Samarbetet med Rotary utvecklas nu med sikte på norra Afrika, fr.a. svenska företag i Egypten. Projektet, som har sin hemmaplan i FAV och i BibAlex, har exponerats vid flera “science fairs” i Alexandria och Cairo av Hans Nyman.

 

E)      Mötet för internationella vänföreningar i Alexandria:

Mötet i oktober, “13th meeting of the International friends”, ägde rum 7-10 oktober.

Efter detta möte hade det arrangerats en utflykt till 2 oaser , Kharga och Dakhla Oaserna, den 12-15 Oktober. Några FAV-medlemmar, förutom ordf. och HK Simensen, upplevde några oförglömliga dagar.

 

F)  Under året har ansträngningar fortsatt att skapa ett digitalt arkiv för fredsforskare, där samtliga handlingar från tidigare Generalsekreterare, inkl. Dag Hammarskjöld, skall digitaliseras och kunna nås via en portal gemensam för BibAlex och FN. Ledande i detta arbete är Hans Kristian Simensen, som via kontakter med Norska Riksarkivet lyckats få positivt svar.

 

G) Egyptiska ambassaden inviterade FAVs ordf. och HK Simensen till en egyptisk filmfestival i Stockholm, där ambassadören, Osame-el-Magdoub, inledningstalade och en uppseendeväckande film: ”Scherezade – tell me your story” visades. Denna beskriver i kritiska ordalag hur kvinnor och personer av lägre samhällsklasser i Egypten behandlas av potentater och företagare. Vi har skrivit till ambassadören för att invitera honom tillsammans med filmen till FAV under hösten.

 

H) FAV deltog i ” Two Days for Creative Diversity 11-12 november i Skövde anordnat av Anna Lindh Stiftelsen.  Det var två dagars gemensam kunskapsuppbyggnad med målet att samla och utnyttja all den kompetens och de erfarenheter som ryms inom svenska nätverket. FAV utnyttjade tillfället till att också informera om vår egen verksamhet varvid bl.a. FAVs roll-up samt en liten posterutställning om Be Curious projektet visades.

 

I) Be Curious är ett internationellt projekt som syftar till att öka dialogen och samverkan mellan ungdomar i olika kulturer samtidigt som nyfikenheten på vetenskap och utbildning stimuleras. Utveckling sker i samarbete med vid Planetarium Science Center vid Biblioteket i Alexandria. Hans Nyman från FAV är projektledare. Biblioteket har 2010 som en start för verksamheten inrättat en egen avdelning för ”Be Curious” vid BA Science Centre med de olika mikroskop som FAV donerat.

 

 

Annica Dahlström, ordförande i FAV.