FÖRENINGEN ALEXANDRIAS VÄNNER i Göteborg

 

Verksamhetsberättelse för året 2011

 

Styrelsen i Alexandrias vänner under året 2011

 

Ordförande:                                                                     Annica Dahlström

V. ordförande:                                                                                      Hans Nyman

Sekreterare:                                                                     Ingrid Gunberg

Kassör:                                                                           Leif Norberg

Ledamot, programansvarig:                       Robin Hägg

Ledamot:                                                                         Hans Kristian Simensen

Ledamot, suppl.:                                                              Cecilia Wigström                                      

Ledamot, suppl.:                                                              Essam El-Naggar

Web-ansvarig, adjungerad:                         Lars G. Olsson

Revisor:                                                                           Bengt Holmén, 

Revisor suppl.:                                                                 Sören Rydén

Valberedning:                                             Sune Persson

 

 

Föreningen har under verksamhetsåret 2011 hållit följande möten:

 

Våren 2011:

 

Torsdagen 27 jan kl. 19.00: Fil. Dr. Allan Klynne  "Kleopatra - liv och legend"

                     

Tisdagen 1 mars kl. 19.00: Årsmöte.  En videoupptagning av Dr. Serageldins föreläsning om Biblioteket vid höstens bokmässa (fotograf Hans Nyman) visades.

 

Tisdagen 29 mars: Prof. Robin Hägg: “Knossos, Avaris, Thebe – om förbindelserna mellan Kreta och Egypten under bronsåldern”

 

Tisdagen 10 maj 2011 Prof. Barbara Lichocka  ”Alexandria ad Aegyptum - the city and its mint in the Roman period”

 

        Lokal för samtliga dessa föreläsningar var sal T307, 2:a våningen,  Olof Wijksg. 6, (Gamla Hovrätten),

 

Tisdagen 31 maj, Samling i Botaniska trädgården. Efter vandring med kunnig guidning av intendent Alexandre Antonelli,  som undervisade oss noga i orkidéers fortplantning, intogs en supé på Paviljongen. Därefter höll Sune Persson ett mycket intressant föredrag om vårens händelser i Mellan-Östern.

 

 

 

 

Hösten 2011:

 

Torsd. den 27 september: Prof. Christina Rinaldo:  “Att bygga hus i Siwa”

 

Veckan 23-26 oktober.: 14th  Annual Meeting of the International Friends 2011

 

Torsdagen 10 november: Filmen om Sture Linnér,  ”Mannen utan gränser

 

Tisdagen 6 december: Fil dr. Sofia Häggman: “Mumier och mumiemani”

 

Samtliga föreläsningar har hållits i Sal T307, 2 tr. Olof Wijksgatan 6, (Gamla Hovrätten),

 

 

Årsmöte                                                   2011.03.01

 

Styrelsemöten                                         2011.02.03

             2011.05.26

         2011.11.15                                                                       

Mellan styrelsemötena har kontakt mellan styrelsemedlemmar vid behov skett medelst e-post eller telefon.                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Övriga händelser av intresse under året 2011:

 

A) Den 26 juli inviterades FAV att delta i firandet av Egyptens Nationaldag i Stockholm. FAV representerades av A. Dahlström och HK Simensen.  Ambassadören, Mr. Osama Taha Elmagdoub, förblir i Stockholm åtminstone under våren 2012 så vitt vi kunnat finna ut. Vi har försökt invitera honom till Göteborg under våren, men med pga oroligheterna i Égypten har vi inte lyckats med detta. 

 

B) Under året har arbetet att samla och digitalisera dokument som skall ingå i det föreslagna "UN Dag Hammarskjold Peace Mediator Archive", fortsatt av HK Simensen.

Mai 2010 kom HK i kontakt med den engelske författaren Susan Williams och bidrog med materialet från det föreslagna arkivet till Susan Williams bok “Who killed Hammarskjöld? The UN, the cold war and white supremacy in Africa.” HK Simensen presenterade sin egen undersökning i en-dagsmötet i september 2011 vid The Institute of Commonwealth Studies, School of Advanced Study, University of London, som hade titeln “Dag Hammarskjöld, the United Nations, and the End of Empire.” Konferansen var ett samarbete med bl.a UNA Westminster Branch (David Wardrop).

 

C) De Internationella Vänföreningarnas (IFBA) årliga möte på Biblioteket i Alexandria ägde rum 23-26 oktober 2011. Resan hade anordnats av vår medlem Ingrid Johansson, och 16 deltagare reste från Göteborg via Wien till Cairo. (se reseberättelse!). Hela arrangemanget var mycket väl genomfört och uppskattat av deltagarna.

 

D) Under hela året har insamlingen av böcker skrivna av nobelpristagare i Litteratur fortsatts av Ulf Tebelius. Detta år kunde Alexandriaresenärerna från Göteborg och Stockholm donera över 45 kg böcker till Nobelavdelningen, inkluderande årets Nobelpristagare,Tomas Tranströmer.

 

E) Den återuppblossande revolutionen kunde följas under vintern och våren genom rapporter från Ismail Serageldin till ordföranden Dahlström, som snarast mailade ut dem till FAVs medlemmar

 

F) Hans Nyman har initierat ett projekt i Alexandria som syftar till att göra BA mera självförsörjande med elektricitet genom att utnyttja den stora dammen vid BA som solfångare. Arkitektkontoret Snöhetta (arkitekterna till BA) har kontaktats och en försöksanläggning på BA planeras under 2012.

 

G) I början av december dök ytterligare indikationer på att Hammarskjöld blev mördad upp. Detta, samt kännedom om ännu levande vittnen till katastrofen, gjorde att Simensen tog kontakt med förre ärkebiskopen KG Hammar, som inviterats till Zambia av den Svenska ambassaden för att hålla föredrag om Hammarskjöld med anledning av att det var 50 år sedan händelsen. Hammar inviterade Simensen att åtfölja honom till Zambia som dokumenterare vid vittnesintervjuerna. Medel för resan, som företogs 12-17 december, erhölls från Kgl och Hvitfeldtska Stiftelsen och förstklassig videoutrustning utlånades av Hans Nyman. Simensen fortsätter arbetet bl.a. med djupdykningar i Riksarkivet, där synbarligen helt orörda dokumentsamlingar i ärendet finns arkiverade. 

 

H) ”Be Curious” är ett internationellt projekt som syftar till att öka dialogen och samverkan mellan ungdomar i olika kulturer samtidigt som nyfikenheten på vetenskap och utbildning stimuleras. Utveckling sker i samarbete med Science Center, beläget i Planetariet, Biblioteket i Alexandria. Hans Nyman från FAV är projektledare. Biblioteket hade 2010, som en start för verksamheten, inrättat en egen avdelning för ”Be Curious” vid BA Science Center med de olika mikroskop som FAV donerat.

 

 

Askim i februari 2012

 

Annica Dahlström,

ordförande i FAV.