Svenska institutet i Alexandria, grunderna
Grundvalar för Svenska institutet i AlexandriaDen formella beskrivningen finns i fyra  paragrafer i SFS 1998:1218 av 29 sept 98 (Förordning  med instruktion för Svenska institutet i Alexandria). Följande är den sammanfattning av dessa paragrafer som redovisas i budgetpropositionen:

"Institutet skall, inom ramen för målen för internationellt utvecklingssamarbete, utgöra en mötesplats för att främja ökande kontakter mellan Sverige och övriga länder i Europa samt länder i Mellanöstern och Nordafrika med aktiviteter som konferenser, semiarier, föreläsningar, och publikatoner samt stöd till forskning och stipendier. Verksamheten skall bedrivas i ett långsiktigt,  framtidsinriktat perspektiv där de frågor som behandlas skall vara
av betydelse för den politiska, ekonomiska, sociala eller kulturella utvecklingen i Mellanöstern- och Nordafrikargionen, för förhållandet  mellan regionens länder samt regionens förhållande till omvärlden,
i första hand Europa. Institutet skall därvid bl.a. främja det s.k. Europa-Medelhavspartnerskapet mellan EU och EU:s grannländer vid  Medelhavet."

Till startsidan