Svenska Institutet i Alexandria
Svenska institutet i Alexandria

Enligt planerna skall Svenska institutet i Alexandria invigas under våren år 2000. Svenska institutet placeras i en byggnad som tidigare ägdes av Svenska kyrkan i utlandet (SKUT). Byggnaden är en donation ur kvarlåtenskapen efter den svenske konsuln, grosshandlaren von Gerber. Byggnaden, som är under renovering, ligger vackert vid stranden till Medelhavet.

Institutet kommer att ledas av Rolf Carlman.

Institutet har till uppgift att stödja kulturella och vetenskapliga kontakter mellan Sverige och övriga länder i Europa samt länder i  Mellanöstern och Nordafrika.

En sammanfattning av institutets verksamhet ges i budgetpropositionen 1998.

Motiven för att inrätta institutet och övergripande förslag till inriktning av  verksamheten beskrivs i en utredning av Sverker Åström, departementsskrivelse  1998:28, se http://www.ud.se/pressinf/proposou/alexandr.pdf
Ytterligare information om institutet kan fås via UD:s hemsida, sök på "Alexandria".

Till startsidan

Maintained by Jon Erik Nordstrand    Last update 990622