Alexandrias Vänner2004 års Verksamhetsberättelse för Föreningen Alexandrias Vänner (FAV)

Styrelsen i Alexandrias vänner

Ordförande: Annica Dahlström
V. ordförande: Sune Persson
Sekreterare: Hans Kristian Simensen
Kassör: Ulf Tebelius (sedan årsmötet -03)
Revisor: Jan-Åke Sandberg
Ledamot, programansvarig: Robin Hägg
Ledamot, webb-ansvarig: Angelica Schneidler-Larsson
Ny ledamot sedan 040301: Laila Falk
Adj. klubbmästare: Sylvia och Mohammed Hassan

Föreningen har hållit följande möten under verksamhetsåret 2004:

Årsmöte 04.03.01
   
Styrelsemöten 04.01.09
  04.02.26
  04.03.24
  04.05.06
  04.06.03

Programpunkter och föredrag:

Övriga händelser av intresse

A) Friends meeting i Bibliotheca Alexandrina:

Den 9-11 oktober ägde Friends Meeting rum i Bibalex. Närvarande från FAV var Tebelius, Simensen och Dahlström. Mme Mubarak var icke närvarande p.g.a. bombdåd några dagar tidigare i en av de badorter vid Röda Havet, som frekventeras av israeliska turister. Dr. Serageldin samt många ambassadörer besökte de olika vänföreningarnas bidrag.

FAV gav böcker till NobelSektionen, vilka Tebelius införskaffat (bl.a. en volym av 2004-års Nobelpristagarinna) och Dahlström bekostat genom föredragsverksamheter (även resor och uppehälle för samtliga bekostat sålunda).

De danska och svenska ambassadörerna visades runt i Nobelsektionen. Simensen förhandlade med bibliotekarie Layla Abdel Hady om placeringen av HC Anderssenrummet. Beslöts i möte med Serageldin och den nya chefsbibliotekaren Sohair F. Wastawy att Layla Abdel Hady skall vara ansvarig för Nobelsektionen. Överenskoms med Serageldin att Bibalex´s tidigare och senaste förvärv till Nobelsektionen skall kunna återfinnas på bibliotekets hemsida, något som f.n. inte sker, delvis p.g.a. det känsliga politiska läget.

Överhuvudtaget var vi mäkta imponerade över de tekniska och kreativa framgångar som Bibalex uppvisade. Man visade ett flertal pågående projekt för barn, bl.a. "A hole in the wall". En synnerligen imponerande skapelse, med 9 datorprojektorer sammankopplade interaktivt över 180-grader, visades. Kunskap och upplysningar inom olika fält kan medelst klick på symboler uppenbaras för betraktaren i djupare och djupare detaljer. Det är för oss en ambition att kunna visa denna uppsättning på exempelvis Världskulturmuseet.

B) Möten angående samarbete mellan Göteborgsregionen och Bibalex:

4/5 deltog AD och HK i mötet med det västsvenska Alexandrianätverket. Regionen och Sverige har nu ett brett engagemang med bl.a GöteborgsOperan, Statens museer för världskultur, Göteborgs Dans- och teaterfestival, Dramatiska institutet (Backa teater) , Göteborgs universitet/Museion, Göteborgs universitetsbibliotek/SWEBA och Svenska institutet. Kerstin Persson från SI i Stockholm informerade om att Bibalex och Ismail Serageldin genomfört ett Panarabiskt möte, vilket var mycket vällyckat, ett tecken på att Bibalex spelar en viktig roll på toppnivå i världspolitiken. AD och HKS föreslår att samordna "The Social Brain 2"-konferensen i samband med upprättandet av Anna Lindh Institutet i Alexandria.

Tidigare verksamhetsberättelser


Uppdaterad senast:
2005-02-28