Alexandrias Vänner2002 års Verksamhetsberättelse för Föreningen Alexandrias VännerStyrelsen i Alexandrias Vänner
OrdförandeAnnica Dahlström (AD)
V. OrdförandeSune Persson (SP)
SekreterareHans Kristian Simensen (HKS)
KassörLars G. Olsson (LGO)
Övrig ledamotRobin Hägg (RH)
Övrig ledamotUlf Tebelius (UT)
SuppleantJon Erik Nordstrand (JEN)

Möten
Föreningen har hållit följande möten under verksamhetsåret 2002:

Föredrag och punkter under 2002: Alexandrias Vänner
21 februari: Jan Samuelsson: "Den islamska medicinens uppgång och fall".
19 mars: Årsmöte. Därefter föredrag av Sofia Häggman: "Alexander den Store i Siwa"
20-28 april: Resa till Alexandria och Bibliotheca Alexandrina
27 maj: "Världsöppningen av Bibliotheca Alexandrina": medlemmar som reste till Alexandria i april berättade om "invigningen" som blev en "inspektion"!
23 september: Fredrik Helander: "Caesar och Cleopatra".
29 oktober: Jonathan Peste: "Hermetismen och den senantika världen".
28 november: Prof. Maurice Israel: "My childhood and youth in Alexandria".

Lokal för samtliga föredrag har varit sal T219 i Gamla Hovrätten, Olof Wijks gata 6.


Övriga händelser av intresse

A. Med anknytning till Bibalex och det planerade öppnandet 23/4 2002
1/2 -4/2: Resa för AD och HKS till Alexandria för planering av öppningsprogrammet för Bibalex tillsammans med I. Serageldin och medarbetare.
8/2: Möte med Musik i Väst, Lars Lundgren, ang. medverkan av musikgrupp vid Bibalex öppningsprogram i april (AD och HKS).
4/3: Pressvisning av "Beduinmattan" på Medelhavsmuseet i Stockholm (AD och HKS).
25/3: Pressinformationsmöte i Köpenhamn ang. Palle Mikkelborgs deltagande i öppningen. HKS i sambarbete med Chr. Have PR och Danska kultursekretariatet.
14/4: Invigningen inställes av president Mubarak och likaså ställs Social Brain-konferensen in.
20/4-25/4 : Resan till Alexandria med föreningen FAVs medlemmar. Lennart Nilsson-utställningen hängs av Gunilla Knape, Hasselbladscentrum.
23/4: Inspektion av Mme Mubarak i Nobelsektionen och i Lennart Nilssonutställningen. Program för Friends of the Library, inkl. visning av papyrusbåten "Agora" och lunch på Yacht-club.
25/4: Årsmöte för international Friends med lunch i Kongressbyggnaden.

B. Möten angående samarbete mellan Göteborgsregionen och Bibalex

Diskussioner med repr. för Museion och Världsarvsmuseet sammankallade av B. Skarin-Frykman ang. samarbete med FAV och besök i Bibalex i april. Möten hölls den 31/1, 14/2, 5/6

Överläggningar 6/3 och per telefon (HKS) med Lars Lundgren (ofta), "Musik i Väst"och Västra Götalandsregionen (VGR) på Medicinareberget (AD och HKS)

26/5: Besök av M. Sherif fr. Bibalex ang. framtida samarbete med VGR. VGR satte upp mötesprogrammet, HKS med vid alla möten, på konserthuset, operan, etc. Mötena resulterade i ett "Letter of Intent" mellan Bibliotheca Alexandrina och VGR, undertecknat av M.Sherif och Lars Nordström. För detta spelade FAV och ScanCom en betydelsefull roll.
31/7-6/8: HKS reser med Lars Lundgren och Hans Berndsson, Operan, samt jazz-gruppen Daisy till Egypten. Vi är tacksamma mot VGR, som sponsrade Daisy's deltagande i "First Art-festval" i Alexandria, och mot Hans Berndsson, som satt i juryn.
14/8: HKS möte m. Lars Lundgren och Lars Nordström i Axvalla för att informera Studieförb. i V:a Götaland om Bibalex. PPD-presentation av HKS
19/9 samt 19/12: HKS möten med Angelica Schneidler-Larsson om SIDA/GU:s engagemang för utbildning av personal i Bibalex. Enl. Amb. Lars Lönnback är det arbetet som AD och HKS utfört i Alexandria, som fått SIDA intresserat att stödja biblioteket.
29/ 9: Sändes ansökan till VGR om kulturstöd till Alexandrias Vänner.

C. Informationsföredrag om Bibliotheca Alexandrina och Nobelsektionen

4/2: Föredrag i Alingsås (AD och HKS)
12/2: Föredrag på föreningen "Gnistan" (AD och HKS)
15/2: Resa till Medelhavsmuseet i Stockholm. AD och HKS berättade om Bibalex på museet för resande med Jambo tours till den planerade öppningen.

D. Aktiviteter direkt riktade till färdigställandet av Nobelsektionen i Bibalex

16/2: Besök hos Lennart Nilsson ang. foton i Nobelsektionen och utställningen.
Därefter samma dag besök i Karlskrona hos Nobelmuseets Vänner. Diskuterades vad NV kan bidraga med. Diskuterades om kopian av bysten av Nobel till Alexandria.
3/4: HKS reser till Alexandria med Leif Hjärre för att packa upp möblerna till Nobelsektionen. Arbetet pågår fram till den planerade öppningen den 23/4.
14/4: kommer UT till Alexandria och packar upp och installerar de av honom insamlade böckerna av Nobelpristagare i litteratur.
24/8: Lennart Nilsson 80 år, uppvaktas med blommor.
19/9: Möte med Leif. H, Ulf T., HKS och AD på Onyxen, diskussion om Nobelsektionen, Leif H. uppträder på Bok o. Biblioteksmässan. Den 21/9 AD där.

E. Bibliotekets öppnande den 16/10 2002

FAVs repr. reser till Alexandria 8/10 (HKS) 14/10 (UT), 15/10 (AD) för att närvara vid invigningen av Bibalex

16/10 Invigning av Bibliotheca Alexandrina! (AD, UT, HKS)

19-22/10: Konferens: "Ethical Aspects on Science and Technology". AD inviterad föreläsare. Hem från Alexandria 24/10

Styrelsen:

Annica Dahlström Hans Kr. Simensen Sune Persson
Lars G. Olsson Robin Hägg Ulf Tebelius

Tidigare verksamhetsberättelser


Uppdaterad senast:
2003-05-02