Alexandrias VännerVerksamhetsberättelse 2001

Föreningens styrelse

Möten

Föreningen har hållit följande möten under verksamhetsåret:

Föredrag

  1. 30/1: Samarbete med Antikens Vänner. Professor Pontus Hellström, Stockholms universitet: "Alexandria-hellenistisk metropol", Lokal: T340
  2. 22/2: Prof. MIchael Carter, Oslo universitet: "Libraries and the transmission of knowledge in Medieval Islam", Lokal: T340
  3. 26/3: Doc. Thomas Thieme, "Faros - ett av Världens sju Underverk", Lokal: T219
  4. 10/5: Programpunkten utgick då föredragshållaren måste lämna återbud
  5. 12/9: "Egyptisk Afton": Leif Hjärre "Faraos Guld", G. von Bahr et al. "Down the Nile", Lokal: Artisten
  6. 25/9: Dr. Ioannis Touratsoglou, museichef: "The legacy of Alexander the Great on coins. The metallic gallery of an ever-lasting myth".
  7. 22/10: Dr. Leonidas Pantelides, Ambassadör för Cypern: "Cyprus between the European Community and the Middle East"
  8. 20/11: Christina Rinaldo, Rektor for Textilhögskolan i Borås: "Beduinmattan; Sveriges Nationalgåva till Bibliotheca Alexandrina". Visning & eftersits i Artisten
    Samtliga utom den 12/9 ägde rum i lokaler i inst. för Antikens Historia.

Övriga händelser av intresse för Föreningen

28/2 - 5/3: Delar av ScanCom och A.V. besökte Cairo och Alexandria. Deltagare: A. Dahlström (ordf.), Hans Kristian Simensen, Bo Ralph, Leif Hjärre (fr. 2/3), Ulf Tebelius (fr. 3/3). Möte med amb. Sven Linder och Charlotta Sparre på Sv. Amb. 1/3. Lunch hos ambassadörsparet. Senare möte med T. Gjesdal (norska amb.) och nye (trodde man då) ambassadören, M. Fathallah. på Utrikesdept. Avresa från Hotel President till Alexandria:, lunch med IS på Fish Market. IS ordnat ett möte hos en nybildad förening med lokala vänner. Hemma hos Mrs. Där var bl.a. Prof. em. Abbadi. Tillsammans med IS och MZ utvaldes Nobelrummen.

27/3: A Dahlström och H.K. Simensen besökte Nobelstiftelsen i Sthlm. Vi berättade om önskemålet om ett Nobel-rum i biblioteket och efterhörde om Nobelstiftelsen hade något att invända mot ett dylikt rum. M. Sohlman tyckte att det var en god idé, som han ansåg att Nobelstiftelsen kunde stödja, men påpekade samtidigt att man inte kunde förvänta sig något ekonomiskt stöd för detta projekt. Sohlman föreslog att Dahlström skulle kontakta Prof. Nils Ringertz som arbetade med att iordningställa ett Nobelmuseum, konkret och virtuellt.

4?Besök på Nobelinstitutet i Oslo.

1-2/10: Repr. för Alex. Vänner och ScanCom deltog i Soft Opening of BA. Föreningen fick plakett med tack för arbetet med Bibl. Alex.

In December we finally were successful, mainly thanks to the efforts of prof. Bo Ralph (member of the Swedish Academy) and of Leif Hjärre. From Söderbergs foundations and from the Tetrapak concern we have so far received 2,8 milj. SEK which will cover the furniture (now in production) and computers, and also most of the costs that Ulf Tebelius has had for the Nobel Litterature Laureates volumes (he has so far succeeded to collect around 1000 volumes, a tremendous achievement!).


Uppdaterad senast:
2003-01-20