Alexandrias VännerFöredragningslista vid Föreningen Alexandrias Vänners årsmöte den 19 mars 2009

Lokal: Arkeologen, Sal T 302, Olof Wijksgatan 6
Tid: kl. 19.00

1) Årsmötet öppnas
2) Cirkulation av deltagarlista
3) Kallelsens stadgeenliga utlysande
4) Godkännande av dagordningen
5) Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare och justeringsperson
6) Verksamhetsberättelse för 2008 (pdf) (ordföranden)
7) Bokslut och balansräkning för år 2008 (kassören)
8) Revisors berättelse (revisor)
9) Ansvarsfrihet för styrelsen
10) Val av ny styrelse; valberedningens förslag (Sune Persson)
11) Val av revisorer; valberedningens förslag
12) Val av ny valberedning
13) Medlemsavgifter för 2010, betalas för året under jan 2010
14) Medlemsförteckningen och e-mailadresser
15) Hemsidan, kommande förändringar, (Angelica Schneidler-Larsson/Hans Nyman)
17) Övriga ärenden
18) Efter årsmötet kommer Ambassadör Mathias Mossberg, tidigare UD, numera vid Lunds Universitet, att berätta om sin synpunkt på Palestinafrågans hantering från svensk sida. Aftonen avslutas med eftersits, 75:-

Alla hjärtligt välkomna! Tag gärna med en gäst till kvällens aktiviteter!

Uppdaterad senast:
2009-03-04