Alexandrias VännerFöredragningslista vid FAVs årsmöte den 12 april 2007

OBS! Lokal: Sal 100, Lennart Thorstenssons gata 6-8, plan 1, vid Näckrosdammen
OBS! Tid: Tidigast kl. 20.30, efter filmen, som börjar kl. 19

1) Årsmötet öppnas
2) Kallelsens stadgeenliga utlysande
3) Godkännande av dagordningen
4) Val av mötesfunktionärer, ordförande, sekreterare och justeringsperson
5) Verksamhetsberättelse för 2006 (pdf) (ordföranden)
6) Bokslut och balansräkning för år 2006 (kassören)
7) Revisors berättelse (revisor)
8) Ansvarsfrihet för styrelsen
9) Val av ny styrelse; valberedningens förslag (Ritva Jalava)
10) Val av revisorer; valberedningens förslag
11) Val av ny valberedning
12) Medlemsavgifter för 2008 (kassören)
13) Medlemsförteckningen och e-mailadresser (kassören)
14) Webbsidan, vad bör den innehålla? (webbansvarig)
15) Information om aktiviteter vid BibAlex (Hans Kr. Simensen)
16) Information om planerade aktiviteter 2007-2008 (ordförande)
17) Övriga ärenden
18) Mötet avslutas med eftersits i Näckrosens lokaler, 70:-

Alla hjärtligt välkomna!

Uppdaterad senast:
2007-03-23