Föredragningslista vid Föreningen Alexandrias Vänners

årsmöte den 25 februari 2010, kl. 19.00

 

Lokal: Arkeologen, Sal T 302, Olof Wijksgatan 6

 

1)             Årsmötet öppnas

 

2)             Cirkulation av deltagarlista

 

3)             Kallelsens stadgeenliga utlysande

 

4)             Godkännande av dagordningen

 

5)             Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare och justeringsperson

 

6)             Verksamhetsberättelse för 2009 (ordföranden)

 

7)             Bokslut och balansräkning för 2009 (kassören)

 

8)             Revisors berättelse, (revisor)

 

9)             Ansvarsfrihet för styrelsen (revisor)

 

10)         Styrelsens sammansättning (Sune Persson)

 

11)         Medlemsavgifter

 

12)         Medlemsförteckningen och e-mailadresser 

 

13)         Hemsidan, förändringar, (Lasse Olsson/Hans Nyman)

 

14)          Övriga ärenden

 

Efter årsmötet kommer Hamdy Hassan, rådgivare i Mellan-Östernfrågor i Rosanbad, att föreläsa:

Islam, arabismen och den egyptiska nationella identiteten”. 

En historisk blick över ett land som ter sig för förbipasserande iakttagare kaotiskt

 kontrastfullt och obegripligt.  Men skrapar man på ytan och ser ett djupare

 perspektiv så förstår man varför Faraonernas land har fångat erövrarnas såsom                 

 resenärernas fantasi genom tiderna.

 Aftonen avslutas med eftersits, 80:- Alla hjärtligt välkomna!