Alexandrias Vänner

Invitation till medlemskap i Alexandrias Vänner


Alexandria var under hellenistisk tid världens största stad, den enda världsstaden, den enda metropolen. Andra storstäder var bara huvudstäder. Hon var en nyckel till Afrikas och Orientens rikedomar och en kulturell smältdegel.

Alexandrias Vänner, som är en ideell, politiskt obunden förening, bildades 1995 och har till syfte att främja fördjupade förbindelser mellan Sverige och Egypten samt att genom kvalificerade föredrag uppmuntra ömsesidigt utbyte av vetenskapliga, litterära, konstnärliga samt tekniska och kommersiella impulser.

Alexandrias Vänner har också till syfte att stödja Svenska Institutet i Alexandria som är ett svenskt kulturellt och kommersiellt centrum i denna delen av världen.

Styrelsen för 2012

Medlemsavgiften för 2012:

Swish 070-6056227 eller bank 9273-6033213


Ange Din e-postadress vid inbetalning så vi vet vem som betalat.

Bli en av Alexandrias Vänner och upptäck Egypten! VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!

Uppdaterad:
2022-01-09