Föreningen Alexandrias Vänner

        Friends of Alexandria in Sweden | In English

    

ScanCom Bibalex

www.scancombibalex.nu

 

Föreningen Alexandrias Vänner, som är en ideell politiskt obunden förening, bildades 1995 och har till syfte att främja fördjupade förbindelser mellan Sverige och Egypten samt att genom kvalificerade  föredrag uppmuntra ömsesidigt utbyte av vetenskapliga, litterära, konstnärliga samt tekniska och kommersiella impulser. Föreningen är erkänd av UNESCO som officiell stödförening till det nya biblioteket i Alexandria.

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen meddelar:

På grund av att vår webmaster slutat har vi inte kunnat hålla hemsidan ajour, vilket beklagas.

 

Nytt och aktuellt

Höstens program

 

Verksamhetsberättelse 2017. Årsmöte agenda 2018.

Balansräkning 2017

 

FAV firade 20-årsjubileum den 6 december 2015.
Här se du rapporten (PDF) om hur den upplevdes! 


FAV:s HISTORIK av MARGARETA TÖRNGREN (PDF)

 

 

Verksamhetsberättelse 2016 (PDF)|  Ladda ner föreningens broschyr (PDF)  |  Arkiv  | 
 

 

 

 

 

Alexandria

Alexandria var under hellenistisk tid världens största stad. Hon var en nyckel till Afrikas och Orientens rikedomar och en kulturell smältdegel. Fyrtornet var ett av de sju underverken. Idag är Alexandria en vacker och framgångsrik storstad.

 

 

Biblioteket i Alexandria

Under den klassiska tiden fanns världens största bibliotek i Alexandria. År 2001 uppfördes ett nytt Bibliotheca Alexandrina. Tillsammans med UNESCO har den egyptiska regeringen svarat för återuppbyggnaden. Syftet med det nya biblioteket är att åstadkomma en samlingspunkt för kultur, utbildning och vetenskap i denna del av världen. Den officiella invigningen ägde rum den 16 oktober 2002. Biblioteket har en officiell hemsida på tre språk. Biblioteket är ritat av de norska arkitekterna Snöhetta.

 

 

Svenska institutet i Alexandria

Alexandrias Vänner har också till syfte att stödja Svenska institutet i Alexandria. Institutet grundades 1997 och invigdes 2000. Dess främsta uppgift är att främja ökade kontakter mellan Sverige och övriga länder i Europa samt Egypten och övriga länder i Mellanösternregionen. Mer information om bakgrund, historik och kommande aktiviteter finns på Svenska Institutets hemsida.

 

 

Bli medlem

Kontakta gärna föreningens styrelse eller gå direkt till sidan med information om hur man blir medlem. Föreningens stadgar (pdf).

 

 

Länkar

En liten samling länkar om Alexandria

Bli en av Alexandrias Vänner och upptäck Egypten!


Uppdaterad senast: 2017-02-12